تقویم

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۴۴۲۳۵۴۳۸- ۰۴۱

آدرس محل برگزاری: اهر، کیلومتر۲ جاده اهر تبریز مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

email : email:info@iau-ahar.ac.ir

link : www.iau-ahar.ac.ir

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۴۴۲۳۵۴۳۸- ۰۴۱

آدرس محل برگزاری: اهر، کیلومتر۲ جاده اهر تبریز مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

email : irr2@iau-ahar.ac.ir

link : http://conf.isc.gov.ir/ciir96/fa

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۴۴۲۳۵۴۳۸- ۰۴۱

آدرس محل برگزاری: اهر، کیلومتر۲ جاده اهر تبریز مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

email : email:info@iau-ahar.ac.ir

link : www.iau-ahar.ac.ir

برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۳۲۲۳۱۷۵۰و۳۲۲۳۱۷۴۴ - ۰۳۱

نمابر: ۳۲۲۳۱۷۶۵ -۰۳۱

محل برگزاری: دانشگاه اراک

link telegram : https://t.me/NCWI_NCNDT2018

Link: http://www.iwnt.com/18conf

برگزار کننده: انجمن علمی روانشناسی تربیتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۹۱۰۱۸۱۲۱۳۳

آدرس محل برگزاری: تهران میدان فاطمی خیابان جویبار کوی نوربخش شماره ۳۲

email : irpaconf.ir@gmail.com

Link: http: iepaconf.ir

Telegram link: https://t.me/joinchat/AAAAAEFZIVfSHMY3XegLug