سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران

تاریخ برگزاری:۰۴ اسفند ۱۳۹۵ تقویم همایش ها و کنفرانس ها

۴ تا ۵ اسفند سال ۱۳۹۵

تهران لویزان خیابان شهید شعبانلو دانشگاه شهید رجایی دانشکده مهندسی برق

www.icce2017.ir

icce2017@srttu.edu

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:

۹- ۲۲۹۷۰۰۶۰ داخلی (۲۴۱۲)