پنجمین دوره کنفرانس مهندسی مالی ایران با موضوع تخصصی مدیریت ریسک مالی

تاریخ برگزاری:۰۵ اسفند ۱۳۹۵ تقویم همایش ها و کنفرانس ها

۰۵/۱۲/۱۳۹۵

تهران: دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

www.ifea-fr.com

info@ifea-fr.com

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن

۸-۴۴۰۵۰۶۵۷

نمابر: ۴۴۰۵۰۶۵۹