اولین همایش ملی آموزش ریاضی، چالش ها و فرصت¬ها

تاریخ برگزاری:۱۲ شهریور ۱۳۹۶ تقویم همایش ها و کنفرانس ها

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۸۸۳۸۵۷۷۳ -۰۲۱

email : mecco@iauctb.ac.ir

link : www.mecco.iauctb.ac.ir

اولین همایش ملی آموزش ریاضی، چالش ها و فرصت¬ها