صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی مهر، آبان و آذر ماه سال ۱۳۹۷

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۶ کد : ۱۳۴۲۶ بازدیدهای علمی
تعداد بازدید:۲۰۶

 

با عنایت به تلاش و پی‌گیری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینیِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بازدیدهای علمی برنامه‌ریزی و اجرا شده در سه ماهه سوم سال جاری به تعداد ۱۹ مرحله بازدید علمی پژوهشی برای ۴۲۹ نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی به شرح زیر اعلام گردید:

 • بیمارستان میلاد (خواهران) ۲۱/۰۷/۹۷
 • بیمارستان میلاد (برادران) ۲۳/‏۰۷/‏۹۷‬
 • شرکت آرام تکمیل و شرکت جامه پوش آرا ۰۱/۰۸/۹۷ (خواهران)
 • بیمارستان میلاد (خواهران) ۰۷/۰۸/۹۷
 • بیمارستان میلاد (برادران) ۰۹/‏۰۸/‏۹۷‬
 • بیمارستان بقیه الله (خواهران) ۱۲/۰۸/۹۷
 • موزه کاخ گلستان (برادران)
 • بیمارستان میلاد (خواهران)
 • بیمارستان میلاد (برادران)
 • بیمارستان بقیه الله (برادران) ۱۴/‏۰۸/‏۹۷‬
 • موزه کاخ گلستان (خواهران) ۱۵/۰۸/۹۷
 • موزه فرش ایران (برادران) ۲۳/‏۰۸/‏۹۷‬
 • شرکت مگاموتور (انجمن علمی و تشکل جامعه اسلامی) برادران) ۲۹/‏۰۸/‏۹۷‬
 • موزه فرش ایران (خواهران) ۳۰/۰۸/۹۷
 • شرکت مگاموتور (انجمن علمی و تشکل جامعه اسلامی) خواهران ۰۶/۰۹/۹۷
 • پژوهشگاه صنعت نفت (برادران) ۱۱/‏۰۹/‏۹۷‬
 • شرکت بهنوش (خواهران) ۱۳/۰۹/۹۷
 • شرکت بهنوش (برادران) ۱۹/‏۰۹/‏۹۷‬
 • پژوهشگاه صنعت نفت (خواهران) ۲۱/۰۹/۹۷