معرفی کتاب «طراحی رستوران» تالیف آقای مهندس محمدمهدی صفایی

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۲ کد : ۱۶۰۳۹ عکس صفحه اول
تعداد بازدید:۱۲

با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب«طراحی رستوران» تالیف آقای مهندس محمدمهدی صفایی (عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) منتشر شد.
 

چکیده کتاب:

کتاب طراحی رستوران براساس نیازهای واقعی دانشجویان و طراحان به درک و شناخت عمیق روابط و عملکردهای فضائی رستوران و آشپزخانه تالیف و تدوین گردده است. این کتاب با شناخت فرهنگ تغذیه و مطالب علمی مربوط به مواد و وعده های غذائی و نیز تاریخچه و ماموریت های مختلف این فضا در ادوار مختلف و شناخت استفاده های دیگر رستوران( به جز صرف غذا)- که همگی بر معماری و نوع طراحی این فضا تاثیر گذارند می پردازد.

شناخت انواع سرویس پذیرائی و رستوران و شکل گیری و تناسب فضاهای داخلی متاثر از آن بر مبنای طراحی، برنامه ریزی فضائی،  ریزفضاهای مورد نیاز و چگونگی تقسیم و تفکیک بخش های مختلف در قالب دیاگرام های فضائی و سلسله مراتب دسترسی از مهم ترین بخش های این کتاب است و بخش های سالن، آشپزخانه و خدمات به تفصیل تشریح گردیده است.

همچنین تجهیزات مورد استفاده - که مبنای شکل گیری فضا است- به تفکیک هر بخش و به صورت مصور تشریح گریده است، شناخت انواع تجهیزات آشپزخانه مربوط به عملکردهای اصلی ( پخت، نگهداری، آماده سازی وشستشو ) و همچنین تجهیزات سرویس و پذیرائی در رستوران های مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است و تاثیر مستقیم بر شکل گیری و کیفیت فضا دارد.

همچنین توجه به تاسیسات برقی و مکانیکی در طراحی معماری از اهمیت بالائی برخوردار است که در حد یادآوری برای طراحان و دانشجویان به آن پرداخته شده است. در بخش پایانی کتاب به رویکرد های کلی در طراحی داخلی بخش های مختلف پرداخته شده است و با توجه به تعریف دیاگرام های مختلف سعی گردیده است تا طراحان و دانشجویان بتوانند با نگاهی اجمالی به اصول طراحی بخش های مختلف انواع رستوران دست یابند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در طراحی هر رستوران با توجه به شزایط موضوعی (نوع رستوران)، زمانی و مکانی ( موقعیت قرارگیری آن ) طراحان و دانشجویان معماری به نکاتی توجه خواهند داشت که ایجاب می نماید علاوه بر محتویات این کتاب به مراجع و کتب دیگر نیز مراجعه نمایند.