اعلام تاریخ جلسات شورای گروه های آموزشی - پژوهشی در مجتمع های آموزشی و دانشکده ها

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۵ کد : ۱۶۱۰۵ عکس صفحه اول
تعداد بازدید:۱۶

به اطلاع کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی می رساند

جلسات و شوراهای از پیش تعیین شده درخصوص امور مرتبط با پژوهش و فناوری مجتمع های آموزشی و دانشکده های زیر مجموعه واحد تهران جنوب با توجه به محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا به شرح زیر به صورت مجازی برگزار می شود.

شورای پژوهش و فناوری مجتمع دانشگاهی ولیعصر

99/09/03

شورای پژوهش و فناوری مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

99/09/10

شورای پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی صنایع

99/09/03

شورای پژوهش و فناوری دانشکده هنر و معماری

99/09/12

شورای پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

_________