اعلام تاریخ جلسات شوراهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۵ کد : ۱۶۱۰۶ عکس صفحه اول
تعداد بازدید:۱۵

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان می رساند

 

با توجه به محدودیت های جدید ستاد ملی کرونا از تاریخ 99/09/01 لغایت 99/09/14 کلیه شوراهای

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب به صورت مجازی طبق جدول زیر برگزار می شود.

ردیف

 عنوان جلسه

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد

یکشنبه

99/09/09

9 الی 11

2

جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور

شنبه

99/09/01

12:30 الی 14

3

جلسه شورای انتشارات علمی

چهارشنبه

99/09/12

15 الی 16:30