روزهای حضور کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری از ۹۹/۰۹/۰۱ لغایت ۹۹/۰۹/۱۴

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۱ کد : ۱۶۱۰۷
تعداد بازدید:۴۲

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان می رساند

روزهای حضور کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری در دوره 2 هفته ای محدودیت های جدید ستاد ملی کرونا به شرح ذیل می باشد.

ردیف

اسامی مدیران/کارشناسان

سمت

تاریخ روزهای حضور

شماره تماس

1

آقای دکتر امینی

مدیر کل خدمات پژوهش و تولید علم

 (شنبه تا چهارشنبه)

 01/09 لغایت 12/09

83843320

88811727

17

خانم طلاگر

کارشناس اداره طرح های پژوهشی

مراکز تحقیقاتی و دکتری پژوهش محور

01/09 - 03/09 - 05/09

08/09 - 09/09 - 10/09

 12/09

83843335

88347425

3

آقای مهندس مزیدآبادی

مدیر پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهی

04/09 - 11/09

83843323

4

آقای مهندس صناعی

رئیس اداره ارتباط با صنعت

02/09 - 09/09

83843322

88347424

5

خانم حاجی زاده

رئیس انتشارات علمی و کتابخانه ها

________

83843333

88347423

6

خانم فروزنده

رئیس اداره پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهی

02/09 - 09/09

83843326

7

خانم فرهمند آذر

رئیس اداره علم و علم سنجی (مقالات)

01/09 - 08/09

88845629

8

خانم کریمی

کارشناس مسئول پژوهش

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی و دانشکده مهندسی صنایع

03/09 - 10/09

83843334

9

خانم خدابخش

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

و انجمن‌های علمی، ادبی و هنری

01/09 - 08/09

83843338

88347425

10

خانم مازادی

رئیس مجلات علمی و تخصصی

01/09 - 12/09

83843325

88347422

11

خانم ایرانی پور

کارشناس مسئول پژوهش مجتمع دانشگاهی ولیعصر

و دانشکده مهندسی هنر ومعماری و دانشکده تربیت بدنی

02/09 - 09/09

83843337

88830023

12

آقای عزیزنیا

مسئول امور دفتری پژوهش

01/09 - 05/09

 09/09 - 12/09

83843320

88833104

13

خانم عالی نژاد

کارشناس مرکز رشد

05/09 - 11/09

26153563

14

آقای آقامحسنی

کارشناس مرکز رشد

02/09 - 10/09

26154249

15

خانم امیر حسینی

کارشناس امور آزمایشگاهی

12/09

83843337

16

خانم غلامی

کارشناس سامانۀ پژوهشیار

01/09 - 08/09

83843334