تاریخ ارسال و تأیید مستندات/ دوره چهارم پیش دفاع متمرکز/۱۴۰۰

۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۰ کد : ۱۷۱۷۵ عکس صفحه اول
تعداد بازدید:۱۲۵

با عنایت به برگزاری چهارمین دورۀ متمرکز پیش دفاع از رسالۀ دانشجویان در مقطع دکتری به استحضار می‌رساند، طبق اعلام تاریخ‌های ذیل نسبت به انجام مراحل در سامانۀ جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشیار) اقدامات لازم را مبذول فرمایید. لازم به ذکر است تاریخ‌های ذکر شده قابل تمدید نبوده و پس از اتمام موعدهای اعلام شده امکان ثبت و انجام هر نوع اقدامی مقدور نمی باشد.

خواهشمند است موارد ذیل به نحوه مقتضی توسط مدیران گروه های آموزشی پژوهشی، اساتید و دانشجویان رعایت شود.

1. آخرین مهلت انجام مکاتبات مجتمع‌ها و دانشکده‌ها در خصوص معرفی و ارسال مدارک و مستندات دانشجویان متقاضی برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله 02/06/1400؛

2. آخرین مهلت بارگذاری مستندات توسط دانشجو در مرحلۀ 6 سامانۀ پژوهشیار تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه 07/06/1400؛

3. آخرین مهلت تأیید مستندات توسط معاونت پژوهش و فناوری واحد در مرحلۀ 8 سامانۀ پژوهشیار تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه 08/06/1400؛

4. موعد تعیین روز برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله توسط دانشجو در روزهای 15-16-17 شهریور ماه 1400 در سامانۀ https://vadafa.iauec.ac.ir

5.موعد برگزاری چهارمین دوره جلسات پیش دفاع از رساله از روز شنبه مورخ 27/06/1400.