آرشیو اخبار

بازدید های علمی تخصصی آبان و آذر ۹۰

با توجه به برنامه ریزی و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع حوزه ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در آبان و آذر ماه سال جاری تعداد بیش از 380 نفر از دانشجویان گروه های آموزشی و انجمن های علمی رشته های مهندسی برق – شیمی کاربردی – مدیریت بانکداری – مهندسی معدن – مهندسی شیمی نساجی و مطالعات خانواده، طی 10 مرحله بازدید علمی تخصصی به همراه اساتید راهنمای خود از شرکت ایران ترانسفو ری، شرکت بهنوش ایران، موزه بانک سپه، شرکت تولیدی ایران تایر، شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ محلات، شرکت نفیس نخ قزوین، شرکت تولیدی صنعتی لایی ساز، شرکت تولیدی و صنعتی بافندگی شایان، شرکت سیمان تهران و روستای ابیانه شهرستان کاشان دیدن کردند

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه سال ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب