آرشیو اخبار

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی واحد در آذر ماه سال 1391

توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی دانشگاه که توسط اداره آموزش­های حرفه­ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و در راستای بخشنامه­ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در آذر ماه سال 1391 صورت پذیرفت،

ادامه مطلب