آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی دی ماه سال 1391

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی که توسط اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، بر اساس بخشنامه¬ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه در دی ماه سال 1391 به تعداد بیش از 120 نفر از دانشجویان دانشکده¬های متبوع برگزار گردید.

ادامه مطلب