آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی شهریور ماه سال 1391

با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادره که در راستای بخشنامه­های بازدیدهای علمی مصوب شده­ی دانشگاه به منظور برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی توسط اداره آموزش­های حرفه­ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب صورت پذیرفته است.

ادامه مطلب