آرشیو اخبار

بازدید های علمی و پژوهشی دانشجویان این واحد دانشگاهی در مهر ماه و آبان ماه سال جاری

با عنایت به برنامه ریزی هاو صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی– پژوهشی و علمی– آموزشی که توسط اداره آموزش های حرفه ای و کار آموزی دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب صورت پذیرفته است و در راستای بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در مهر ماه و آبان ماه سال جاری بازدیدهایی به شرح زیر صورت پذیرفت: 1- بازدیدهای علمی – پژوهشی: تعداد بیش از 140 نفر از دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی – تربیت بدنی و علوم ورزشی- علوم پایه در رشته های مهندسی عمران، شیمی کاربردی، مهندسی معدن، تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه اساتید راهنمای خود و به همت معاونت پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی ازمراکز علمی و صنعتی نظیر پروژه پل طبقاتی شهید صدر- شرکت زمزم – شرکت سیمان تهران – فدراسیون جانبازان و معلولین و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دیدن کردند. 2- بازدیدهای علمی – آموزشی: تعداد بیش از 120 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در رشته مهندسی معدن بهمراه اساتید راهنمای خود و به همت معاونت پژوهش و فناوری این واحد از مراکز علمی و صنعتی نظیر شرکت سمان تهران – معدن شن و ماسه ایوانکی گرمسار و معدن نمک کوهدشت کهن گرمساردیدن کردند.

ادامه مطلب