آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی دانشجویان و اساتید اسفند ماه سال 1392 (1 مرحله )و فروردین ماه سال 1393 (10 مرحله)

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی برنامه­ریزی و اقدام شده­ برای این واحد دانشگاهی در اسفند ماه سال 1392 و فروردین ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 11 مرحله بازدید علمی پژوهشی برای 420 نفر از دانشجویان محترم و اساتید ارجمند واحد تهران جنوب، از مراکز علمی و صنعتی ایران، اعلام شد

ادامه مطلب