آرشیو اخبار

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی بهمن ماه، لغایت اسفند ماه سال 1393

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در بهمن ماه لغایت اسفند ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 6 مرحله بازدید علمی برای 128 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب