آرشیو اخبار

صدور مجوز و برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی  فروردین، اردیبهشت و خرداد  ماه  سال 1395

صدور مجوز و برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال 1395

با تلاش دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اجرا شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵، جمعاً به تعداد ۳۶ مرحله بازدید علمی پژوهشی برای ۱۳۰۳ نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب