عکس صفحه اول

مسابقه بزرگ هوشمند¬سازی خودرو
مسابقه بزرگ هوشمند¬سازی خودرو

مسابقه بزرگ هوشمند¬سازی خودرو جدید

مجموعه دهکده جهانی و قائم پرشان آرمان با همکاری دانشگاه های تراز اول کشور اقدام به برگزاری مسابقه بزرگ برنامه نویسی اندروید نموده است. لذا از تمام دانشجویان و صاحبان ایده دعوت می شود تا با شرکت در این مسابقه علاوه بر جوایز نقدی نفیس از مزایای ویژه مجموعه نیز برخوردار شوند.

ادامه مطلب