اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی دی ماه سال 1391

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی که توسط اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، بر اساس بخشنامه¬ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه در دی ماه سال 1391 به تعداد بیش از 120 نفر از دانشجویان دانشکده¬های متبوع برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی واحد در آذر ماه سال 1391

توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی دانشگاه که توسط اداره آموزش­های حرفه­ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و در راستای بخشنامه­ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در آذر ماه سال 1391 صورت پذیرفت،

ادامه مطلب

بازدید های علمی و پژوهشی دانشجویان این واحد دانشگاهی در مهر ماه و آبان ماه سال جاری

با عنایت به برنامه ریزی هاو صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی– پژوهشی و علمی– آموزشی که توسط اداره آموزش های حرفه ای و کار آموزی دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب صورت پذیرفته است و در راستای بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در مهر ماه و آبان ماه سال جاری بازدیدهایی به شرح زیر صورت پذیرفت: 1- بازدیدهای علمی – پژوهشی: تعداد بیش از 140 نفر از دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی – تربیت بدنی و علوم ورزشی- علوم پایه در رشته های مهندسی عمران، شیمی کاربردی، مهندسی معدن، تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه اساتید راهنمای خود و به همت معاونت پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی ازمراکز علمی و صنعتی نظیر پروژه پل طبقاتی شهید صدر- شرکت زمزم – شرکت سیمان تهران – فدراسیون جانبازان و معلولین و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دیدن کردند. 2- بازدیدهای علمی – آموزشی: تعداد بیش از 120 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در رشته مهندسی معدن بهمراه اساتید راهنمای خود و به همت معاونت پژوهش و فناوری این واحد از مراکز علمی و صنعتی نظیر شرکت سمان تهران – معدن شن و ماسه ایوانکی گرمسار و معدن نمک کوهدشت کهن گرمساردیدن کردند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی- پژوهشی شهریور ماه سال 1391

با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادره که در راستای بخشنامه­های بازدیدهای علمی مصوب شده­ی دانشگاه به منظور برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی توسط اداره آموزش­های حرفه­ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب صورت پذیرفته است.

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1391

توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوز برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی و مجوز برگزاری بازدیدهای علمی- آموزشی توسط اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که در راستای بخشنامه¬های بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1391 صورت پذیرفت،

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی- پژوهشی دی ماه و اسفند ماه سال 1390

با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی از اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و همچنین بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه و اسفند ماه سال 1390 بازدیدهای علمی- پژوهشی انجام شد.

ادامه مطلب

بازدید های علمی تخصصی آبان و آذر ۹۰

با توجه به برنامه ریزی و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع حوزه ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در آبان و آذر ماه سال جاری تعداد بیش از 380 نفر از دانشجویان گروه های آموزشی و انجمن های علمی رشته های مهندسی برق – شیمی کاربردی – مدیریت بانکداری – مهندسی معدن – مهندسی شیمی نساجی و مطالعات خانواده، طی 10 مرحله بازدید علمی تخصصی به همراه اساتید راهنمای خود از شرکت ایران ترانسفو ری، شرکت بهنوش ایران، موزه بانک سپه، شرکت تولیدی ایران تایر، شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ محلات، شرکت نفیس نخ قزوین، شرکت تولیدی صنعتی لایی ساز، شرکت تولیدی و صنعتی بافندگی شایان، شرکت سیمان تهران و روستای ابیانه شهرستان کاشان دیدن کردند

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه سال ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب