اخبار

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی تخصصی دی ماه ۹۰

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی از دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه سال جاری تعداد 105 نفر از دانشجویان و طی 3 مرحله بازدیدهای علمی تخصصی نمودند.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در تیر ماه سال جاری

با تلاش و هماهنگی های صورت پذیرفته توسط دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در تیرماه سال جاری بازدید یکروزه برای اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی این واحد دانشگاهی برنامه ریزی شد .

ادامه مطلب

گزارش بازدیدهای علمی تخصصی دانشجویان در سه ماهه اول سال 90

با تلاش و هماهنگی های صورت پذیرفته توسط دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در تیرماه سال جاری بازدید یکروزه برای اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی این واحد دانشگاهی برنامه ریزی شد .

ادامه مطلب

گزارش بازدیدهای علمی تخصصی دانشجویان در سه ماهه اول سال 90

با توجه به برنامه‌ریزی و مجوزهای صادر شده دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری به منظور برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی دانشجویان ، تعداد 856 نفر از دانشجویان گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی رشته‌های مدیریت صنعتی، مهندسی برق، مهندسی معدن، مهندسی عمران در سه ماهه اول سال 1390 طی 24 مرحله بازدید علمی تخصصی به همراه اساتید راهنمای خود، از شرکت سایپا پرس، نیروگاه منتظر قائم، شرکت نفیس نخ قزوین، شرکت آبادگران، میدان نفتی نفت شهر کرمانشاه، تصفیه خانه شهرک قدس، واحد مددکاری بیمارستان فوق تخصصی مؤسسه محک، شرکت پالایش نفت شهید تند گویان تهران، معدن شن و ماسه مخلوط کوهی دماوند، معدن نمک کوهدشت کهن، معدن شن و ماسه ایوانکی، معدن توف فرحزاد، معدن طزره البرز شرقی شاهرود سمنان، شرکت سنگ آهک سیمان تهران، معدن آهن شمال شرق سمنان دیدن کردند.

ادامه مطلب