عملکرد اداره آموزش های حرفه‎ای دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی سال۱۳۹۷

ردیف

شرح فعالیت

تعداد

توضیحات

1

برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی

27 مرحله

برای 602 نفر استاد و دانشجو به مراکز علمی و صنعتی ایران

2

دستورالعمل اجرای دوره کارآموزی برای رشته­های تازه تأسیس که به مرحله اخذ واحد کارآموزی رسیده اند

11 دستوالعمل

اجرایی دوره کارآموزی برای دانشجویان واجد شرایط در هر ترم تحصیلی رشته مربوطه

3

صدور معرفی ­نامه کارآموزی به مراکز خاص و ویژه

424 نفر

 

4

صدور معرفی ­نامه تحقیق و پروژه دانشجویی به مراکز خاص و ویژه در مقاطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

296 نفر

 

5

بررسی و ثبت نام دانشجویان کارآموز این واحد در سامانه ملی کارآموزی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران

909 دانشجوی این واحد

 

6

اخذ مجوز سهمیه­های کارآموزی از سازما­ها و شرکت­های معتبری که عضو سامانه کارآموزی نیستند 

5148 سهمیه کارآموزی

 

7

صدور گواهی­نامه اتمام دوره کارآموزی

15 نفر

به واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی

8

پذیرش کارآموز و کارورز از واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی

3 نفر

تأمین نیروی انسانی در مدت زمان تعیین شده