راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب

به همت معاونت پژوهش و فناوری واحد در هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر واحد، برای اولین بار در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نمایشگاه و فروشگاه فیزیکی و اینترنتی کتاب راه اندازی شد.

بر این اساس مقرر گردید کلیه واحدهای استان تهران بتوانند خدمات خود را در این فروشگاه ارائه نمایند.