دستورالعمل برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی واحد تهران جنوب

۱- درخواست برگزاری بازدید علمی گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی به مدیر محترم پژوهش و فناوری مجتمع­ها و دانشکده­های مربوطه ارسال شود.

۲- درخواست برگزاری بازدیدهای علمی منضم به: ۱- فرم درخواست بازدید علمی ۲- فرم تعیین استاد راهنما ۳- رضایت نامه حضور دانشجویان شرکت کننده در بازدید علمی، می‌باشد.

۳- برنامه‌ریزی بازدیدهای علمی به گونه‌ای دنبال می‌شود که زمان کافی حداقل 5/1 ماه برای هماهنگی بیرونی و داخلی داشته باشند.

۴- ارسال مستندات فوق از دانشکده‌ها به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب.

۵- هماهنگی با صنعت به منظور اخذ مجوز موافقت از برگزاری بازدید علمی توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد.

۶- پس از هماهنگی و اخذ موافقت از برگزاری بازدید علمی از صنعت، مستندات مجدداً بررسی و در صورت تکمیل بودن مدارک، اقدامات بعدی توسط دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، انجام می‌گیرد.

7- بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه، اخذ تأئیدیه شورای فرهنگی برای هر بازدید علمی لازم­الاجراست.

8- هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد جهت اختصاص تعداد و نوع مناسب وسیله ایاب و ذهاب برای دانشجویان به همراه استاد راهنما، صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱: حرکت وسایل نقلیه مشروط به حضور استاد راهنمای بازدید علمی مربوطه و مسئول انجمن علمی به عنوان سرپرست است.

تبصره ۲: اخذ رضایت نامه از دانشجویان قبل از برگزاری هر بازدید علمی، طبق بند ۶ مصوبه هیئت رئیسه محترم واحد مورخ ۸۵/۰۷/۰۸ الزامی است.