دوره های آموزشی تخصص آزمایشگاهی و کارگاهی

دوره های آموزشی تخصص آزمایشگاهی و کارگاهی

دوره های آموزشی تخصصی کارگاه ها و آزمایشگاهها

ردیف

گروه آموزشی

عنوان دوره آموزشی

توضیحات (امکانات، مدرس و توان تجهیزاتی)

1

پلیمر

دوره آموزشی طراحی آزمایش­ها

مدرس: دکتر محمدرضا کلایی، نرم افزارهای qualitech4, DLX11 و minitab

2

پلیمر

دوره آموزشی خوردگی در صنایع نفت و گاز

مدرس: دکتر داود زارعی، یک بخش تئوری و یک بخش عملی در آزمایشگاه

3

پلیمر

دوره آموزشی پوشش­های پودری

مدرس: دکتر مرتضی احسانی، یک بخش تئوری و یک بخش عملی در آزمایشگاه

4

پلیمر

دوره آموزشی ساخت و ارزیابی نانو الیاف به روش الکتروریسی

مدرس: دکتر رامین خواجوی، دستگاه الکترواسپنینگ

5

نقشه برداری

دوره آموزشی نرم افزار ArcGIS

مدرس: دکتر جواد صابریان، سایت کامپیوتر

6

نقشه برداری

دوره آموزشی نرم افزار ENVI

مدرس: دکتر نیکروز مستوفی، سایت کامپیوتر

7

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نرم افزار HYSYS

مدرس: دکتر مهدی گهررخی، سایت کامپیوتر

8

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نرم افزار pro2

مدرس: دکتر مهدی گهررخی، سایت کامپیوتر

9

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نرم افزار CFD

مدرس: دکتر مهدی گهررخی، سایت کامپیوتر

10

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نرم افزار matlab

مدرس: دکتر محمدرضا کلایی، سایت کامپیوتر

11

مهندسی شیمی

دوره آموزشی مروری بر تکنیکهای لایه نشانی در فاز مایع

مدرس: دکتر ناهید رئوفی، آزمایشگاه

12

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نانوحسگرها/بیوحسگرها

(نوری الکتروشیمیایی)

مدرس: دکتر ناهید رئوفی، دستگاه های اسپکترومتر نوری و یا الکتریکی

13

مهندسی شیمی

دوره آموزشی مروری بر روشهای تولید کربن کوآنتومی

مدرس: دکتر ندا اسفندیاری، سیستم های حرارتی و محفظه تابش ماورا بنفش

14

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نانوذرات طلا و خاصیت تشدید پلاسمون سطحی (SPR)

مدرسین: دکتر ناهید رئوفی مهندس حوریه سادات نوربخش، همزن مغناطیسی و اسپکتروفوتومتر

15

فیزیک

دوره آموزشی بازنگری علوم و روش های اپتیکی کاربردی

مدرسین: دکتر فاطمه اخلاصی- دکتر عباداله نادری دکتر رفیعی نظری، آزمایشگاه

16

فیزیک

دوره آموزشی کاربرد پلاسما در پزشکی و بیولوژی

مدرس: دکتر کبری حاجی زاده، طراحی و ساخت ابزارهای اساسی

17

فیزیک

دوره آموزشی کاربرد پلاسما در کشاورزی

مدرس: دکتر کبری حاجی زاده، طراحی و روش های تجربی

18

فیزیک

دوره آموزشی کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و صنایع تبدیلی

مدرس: دکتر کبری حاجی زاده، طراحی و روش های تجربی