فرم ها و دستور العمل دکتری تخصصی

عنوان فرم

فایل فرم

 

عنوان فرم

فایل فرم

دستورالعمل دکتری

PDF

 

آئین_نامه_نگارش_و_

تدوین_پایان_نامه_و_رساله

Word      PDF

فرم شماره 1 تا شماره 6

Word      PDF

 

فرم_اعلام_آمادگی

_برای_دفاع_رساله

PDF

فرم شماره 7

Word      PDF

 

فرم_تأیید_شرکت_در_جلسات_

دفاع_رساله_دکتری

Word      PDF

فرم شماره 8 و 9

Word      PDF

 

فرم_تسهیلات_حمایتی

Word      PDF

فرم شماره 10 تا 2-17

Word      PDF

 

فرم_درخواست_دانشجو

Word      PDF

فرم شماره 3-17

Word      PDF

 

نحوه_نگارش_پایان_نامه_و

_رساله_انگلیسی

Word      PDF

فرم شماره 18

Word      PDF  

فرم_اعلام_تاریخ_و_ساعت_برگزاری_دفاع_دکتری

Word      PDF

فرم شماره 19

Word      PDF