مدارک و فرم ها جهت اخذ کد پژوهشی

مدارک و فرم ها جهت اخذ کد پژوهشی

با عنایت به لزوم اخذ کد پژوهشی برای اساتید غیر هیئت علمی واحد در سمت راهنما، مشاور و داور در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سامانۀ جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشیار) تقاضا می‌شود، در صورت ارائه درخواست مبنی بر تعیین کد برای هریک از اساتید مدعو، نسبت به ارسال کلیه مدارک ذیل به صورت فیزیکی، اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

لازم به ذکر است، با عنایت به نامه شماره 19260/1 مورخ12/07/99 اساتید هیئت علمی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، جهت دریافت کد پژوهشی، می بایست از دانشگاه محل خدمت خود اقدام نمایند.


1. تکمیل فرم مشخصات متقاضی (سیبای بانک ملی و کد بیمه ضروری است.)

2. تکمیل فرم درخواست کد پژوهشی

3. تکمیل فرم تفاهم‌نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

4. نامه مدیر گروه و تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی گروه مبنی بر موافقت با همکاری استاد در گروه، با ذکر نوع همکاری ایشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (راهنما، مشاور، داور) 

5. تصویر صورتجلسه شورای پژوهش و فناوری مجتمع/دانشکده مبنی بر موافقت با همکاری استاد، با ذکر نوع همکاری ایشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (راهنما، مشاور، داور) 

6. ارسال آخرین حکم کارگزینی (همکاری به صورت هیئت علمی و مدرک تحصیلی دکتری در حکم ذکر شده باشد.)

7. تصویر آخرین مدرک تحصیلی

(در صورت اخذ مدرک از سایر کشورها گواهی ارزشنامه مدرک تحصیلی خارجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شود.) 

8. تصویر صفحۀ اول شناسنامه

9. تصویر کارت ملی (پشت و رو)

10. تصویر صفحۀ اول دفترچه بیمه

11. سوابق علمی - پژوهشی (رزومه) استاد