سرآمدان علمی

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند

جهت بهره مندی از بخشنامه سرآمدان علمی ابتدا بخشنامه را به طور کامل مطالعه کرده و سپس پس از تکمیل فایل اکسل جهت بررسی و تایید از طریق دانشکده اقدام فرمایید.

بخشنامه سرآمدان علمی

فایل اکسل سرآمدان علمی