سهمیه­ های کارآموزی و تحقیق و پروژه دانشجویی ۹۵

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

شرکت رادیاتور ایران

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران

شرکت ملی حفاری ایران

شرکت بهمن دیزل

شرکت بهران مبدل

شرکت خودروسازی سایپا

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

شرکت ایران خودرو

شرکت ملی گاز ایران

شرکت مهندسین مشاور خاک بتن جوش

شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم ‌‌‌‌

مجوز سهمیه های کارآموزی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی شرکت کاشی و سرامیک سعدی سال ۹۵

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی حفاری ایران

مجوز سهمیه های دوره کارآموزی شرکت آبکو


مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی شرکت کاشی و سرامیک سعدی

سهمیه های کارآموزی شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو)

مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی گروه پارسیان هوشمند

مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی شرکت ایران خودرو تابستان ۹۵

مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت تابستان

سهمیه های دوره کارآموزی شرکت اپکو

مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی شرکت تولیدی مگاموتور