انجمن های علمی

مشخصات انجمن‌های علمی دانشجویی واحد تهران جنوب

عنوان انجمن

تاریخ تأسیس

مسئول انجمن

پست الکترونیک

برق

------------۸۳/۰۳/۰۶---------

------------- کیمیا صفری -------

Kimia_s@gmail.com

مکانیک

۱۲/۰۷/۸۰

بهنام روشن زاده

Behnam.rodhanzadeh@gmail.com

کامپیوتر

۱۰/۰۸/۸۱

پریسا مولانیان

pmolanian@gmail.com

فنآوری اطلاعات

۱۷/۰۳/۸۵

امیرعباس شفایی

aamirshafai@gmail.com

معدن

۲۱/۰۳/۸۱

اشکان قاسمی دولت‌آبادی

ashkanghasemi@yahoo.com

نفت

۰۶/۰۳/۸۹


 


 

شیمی

۱۲/۰۶/۸۱

رضا گل‌محمدزاده

rezagmz@gmail.com

عمران

۱۹/۰۹/۸۰

فرشاد میرزائیان

Farshad9055@yahoo.com

نساجی

۰۲/۰۳/۸۴

فائقه طلایی

Fa.talaei@gmail.com

پلیمر

۱۹/۰۲/۹۰


 


 

سیستم‌های انرژی

۲۴/۰۹/۹۰


 


 

ریاضی

۲۰/۱۲/۸۶

پروین نظری


 

شیمی کاربردی

۲۶/۰۴/۸۵

سوده ادیب‌مقدم

Adibmoghadam.soodeh@yahoo.com

معماری

۰۴/۰۸/۸۳

محمد شاهرودی


 

مدیریت دولتی

۲۳/۰۱/۸۵

سیدفاضل زمانی


 

مدیریت بازرگانی

۸۵/۱۱/۱۱

پوریا خرازی