انجمن های علمی

مشخصات انجمن‌های علمی دانشجویی واحد تهران جنوب

عنوان انجمن

تاریخ تأسیس

مسئول انجمن

پست الکترونیک

برق

------------۸۳/۰۳/۰۶---------

------------- کیمیا صفری -------

[email protected]

مکانیک

۱۲/۰۷/۸۰

بهنام روشن زاده

[email protected]

کامپیوتر

۱۰/۰۸/۸۱

پریسا مولانیان

[email protected]

فنآوری اطلاعات

۱۷/۰۳/۸۵

امیرعباس شفایی

[email protected]

معدن

۲۱/۰۳/۸۱

اشکان قاسمی دولت‌آبادی

[email protected]

نفت

۰۶/۰۳/۸۹


 


 

شیمی

۱۲/۰۶/۸۱

رضا گل‌محمدزاده

[email protected]

عمران

۱۹/۰۹/۸۰

فرشاد میرزائیان

[email protected]

نساجی

۰۲/۰۳/۸۴

فائقه طلایی

[email protected]

پلیمر

۱۹/۰۲/۹۰


 


 

سیستم‌های انرژی

۲۴/۰۹/۹۰


 


 

ریاضی

۲۰/۱۲/۸۶

پروین نظری


 

شیمی کاربردی

۲۶/۰۴/۸۵

سوده ادیب‌مقدم

[email protected]

معماری

۰۴/۰۸/۸۳

محمد شاهرودی


 

مدیریت دولتی

۲۳/۰۱/۸۵

سیدفاضل زمانی


 

مدیریت بازرگانی

۸۵/۱۱/۱۱

پوریا خرازی