دریافت مقاله از مرجع دانش Civilica

دانشجویان و اعضای هیات علمی، جهت استفاده دانشجویان از پایگاه ها و منابع اطلاعاتی، از سال ۱۳۸۹ کتابخانه دانشگاه عضو مرجع دانش - Civilica می باشد و مدت زمان عضویت هنوز هم ادامه دارد. اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقه مند برای جستجوی مقاله مورد نظر می توانند فرم درخواست مقاله را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس library@azad.ac.ir کتابخانه معاونت پژوهشی ارسال نمایند تا مقاله مورد نظر آنها تهیه شده و در اختیار آنان قرار گیرد.