دستورالعمل استفاده از کتابخانه­ های واحد

بر اساس مفاد این دستور العمل، کتابخانه‌های واحد به طور مستقیم زیر نظر دانشکده‌های متبوعه انجام وظیفه نموده و حوزه معاونت پژوهشی نقش نظارتی، پشتیبانی و تجهیز را عهده‌دار خواهد بود و مقررات عمومی حاکم بر کتابخانه‌ها به قرار زیر است:

۱- استفاده کنندگان

۱-۱- کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعم از اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان می‌توانند از کتابخانه‌های دانشکده با رعایت مقررات عمومی استفاده نمایند.

۱-۲- سایر افراد علاقمند به استفاده از کتابخانه می‌توانند با تائید کتابخانه با صلاحدید سرپرست آن در سالن مطالعه از کتب و نشریات کتابخانه بهره گیری کنند.

۲- شرایط امانت گرفتن منابع کتابخانه

۲-۱- موارد امانی منوط به داشتن کارت عضویت کتابخانه و ارائه آن به مسئول بخش امانت است.

۲-۲- جهت دریافت کارت عضویت اعضای محترم هیات علمی یک قطعه عکس ۴×۳ و کارت شناسایی معتبر (برای اعضای هیات علمی واحدهای دیگر) و دانشجویان یک قطعه عکس ۴×۳ به همراه کارت دانشجویی

۲-۳- تبصره: در صورتی که کارت کتابخانه مفقود گردد باید بلافاصله به کتابخانه اطلاع داده شود.

۲-۴- مدت اعتبار کارت عضویت برای کارکنان دانشگاه، تا پایان اشتغال به کار و دانشجویان تا پایان تحصیل است.

۲-۵- در مواقعی که همکاری اعضاء با دانشگاه قطع شود، لازم است اداره کارگزینی و امور دانشجویی کتباً از کتابخانه در مورد بدهی فرد مذکور استعلام نماید.

۲-۶- در هر مراجعه به کتابخانه، کارمندان، تا ۲ جلد و دانشجویان تا ۳ جلد کتاب و حداکثر به مدت ۱۵ روز به امانت داده می‌شود. اساتید و پژوهشگران تا ۶ جلد کتاب به مدت یک ماه می‌توانند به امانت بگیرند.

تبصره: در موارد ضروری بنا بر تصمیم بالاترین مدیر امور پژوهشی در دانشکده و یا معاون پژوهشی واحد تعداد کتاب و مدت امانت و بخشهای امانت گیرنده می‌تواند با رعایت ضوابط نگهداری کتاب تغییر کند.

۲-۷- امانت گیرنده می‌تواند مدت زمان امانت را در صورتیکه نیاز کتابخانه نباشد، حداکثر تا سه نوبت و هر بار به مدت ۱۵ روز تمدید کند.

۲-۸- چنانچه کتاب به امانت داده شده باشد و متقاضیان دیگر آنرا رزرو نمایند، مدارک تا ۲۴ ساعت پس از عودت در رزرو باقی خواهد ماند و در صورت عدم مراجعه متقاضی اول، به متقاضی بعدی امانت داده خواهد شد.

۳- منابعی که امانت داده نمی‌شوند:

۳-۱- کتابهای کمیاب، گرانبها و خطی به تشخیص سرپرست کتابخانه

۳-۲- فرهنگ لغات، دایره‌المعارف ها و سایر نشریات مرجع و مجلات

۳-۳- نقشه‌ها، اطلسها

۳-۴- منابع خاص بر اساس خط مشی کتابخانه

۳-۵- پایان نامه چه به صورت هارد کپی و چه به صورت CD و چه به صورت پرینت

تبصره: گرفتن هرگونه عکس، اسکن و یا کپی از پایان نامه‌ها ممنوع می‌باشد.

۴- تاخیر در برگرداندن و یا گم کردن کتاب

۴-۱- اگر امانت گیرنده پس از موعد مقرر، کتابی را که به امانت گرفته پس ندهد، کتابخانه ظرف یک هفته مراتب را به وی یادآوری می‌کند. در صورتی که تا دو هفته پس از یادآوری، کتاب به کتابخانه عودت داده نشود، کتاب گمشده تلقی می‌شود و در صورت عدم جایگزینی، پرداخت هزینه مربوطه که از حوزه معاونت پژوهشی استعلام رسمی می‌شود، بر عهده امانت گیرنده خواهد بود.

۴-۲- بابت هر روز تاخیر مبلغ ۵۰ ریال به حساب بانک ملی ذخیره صندوق پژوهشی ۰۱۰۷۹۰۵۸۲۷۰۰۶ به صورت جریمه نقدی پرداخت نماید و همچنین شخص امانت گیرنده بابت هر یک هفته (۷ روز) از استفاده از کتابخانه محروم می‌شود.

۴-۳- در رابطه با کتابهای چاپ ایران مهلت جایگزینی کتاب یک ماه و در مورد کتابهای چاپ خارج مهلت حداکثر سه ماه خواهد بود. در شرایط خاص شورای کتابخانه می‌تواند مدت زمان معین شده را تمدید کند.

۵- ایجاد هر گونه ضایعه در موارد کتابخانه

۵-۱- هر گاه کتابی در موقع اعاده به کتابخانه در حواشی آن یادداشت نوشته شده یا تصاویر و نقشه آن از بین رفته باشد و یا نقص دیگری در آن دیده شود برای امانت گیرنده جریمه با نظر مسئول کتابخانه تعیین خواهد شد.

۵-۲- امانت گیرنده موظف است در موقع گرفتن کتاب، هر گونه عیب و نقصی در آن مشاهده می‌کند اطلاع دهد.

۶- ساعات کار کتابخانه

۶-۱- ساعات کار کتابخانه همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۳۰/۷ الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۰/۱۶ می‌باشد و با نظر ریاست دانشکده متبوعه و یا معاون پژوهشی واحد برای انجام فرایض دینی و ناهار حداکثر به مدت ۱ ساعت می‌تواند با اطلاع دقیق به دانشجویان تعطیل شود (تغییر ساعت کار کتابخانه منوط به تصمیم شورای پژوهشی واحد است)

۶-۲- در نیمه دوم اسفند ماه هر سال کتابخانه حداکثر به مدت ده روز (با توجه به نیاز کتابخانه و بر اساس تشخیص واحد مسئول) جهت انجام امور مربوط به قفسه خوانی و کنترل فیزیکی و انبارگردانی با اطلاع رسمی قبلی تعطیل شود.

۷- ایجاد انضباط اداری و امنیتی، رعایت سکوت، نظافت، کیفیت خدمت دهی و اطلاع رسانی به مراجعان، شرایط عمومی فیزیکی (نظیر نور، تهویه، گرمایش، سرمایش و نظایر آن) بر عهده دانشکده‌های متبوعه است و ضروری است با بازدیدهای منظم اهتمام لازم به عمل آید

۸- سایر مقررات

۸-۱- بر اساس قانون مراجعان کتابخانه باید قبل از ورود به سالن کتابخانه، کیف و سایر اشیاء مشابه را در محل مخصوص که برای این منظور در نظر گرفته شده است قرار دهند.

۸-۲- استعمال دخانیات، بحث و مذاکره در محیط کتابخانه اکیداً ممنوع است.

۹- استفاده از کتابخانه به منزله قبول کلیه شرایطی است که در این آئین نامه پیش بینی شده است.

این آئین نامه در ۹ ماده، ۲۳ بند و ۳ تبصره به تصویب دومین جلسه شورای پژوهشی (سری هفتم) شماره مسلسل: ۳۲۵ مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ رسیده و قابل اجراست.