اطلاعیه های طرح های پژوهشی

اطلاعیه ۱۵

مصوبه جلسه ۳۷۱ شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ ۲۴/‏۰۲/‏۹۶‬

با توجه به بخشنامه آیین نامه مالکیت فکری در دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۲۵۹۰۸/۷۰ مورخ ۲۱/‏۰۴/‏۹۴‬ در طرح های پژوهشی با رویکرد ثبت اختراع سهم دانشگاه ۶۰ درصد، مجریان و همکاران طرح ۴۰ درصد لحاظ شود.

 

اطلاعیه ۱۴

با استناد به بخشنامه های شماره ۷۰۱۰۰/۷۳ مورخ ۰۷/‏۰۵/‏۸۱‬ و ۳۱۳۰۴/۷۰ مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۹۴‬ سازمان مرکزی، با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۴۲۲۹/۷۳ مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۸۱‬ برای حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی بودجه مستقلی منظور شده است. لذا طرح های تحقیقاتی موضوع این آیین نامه باید مستقل از پایان نامه ها و رساله دانشجویان باشند. در غیر این صورت پذیرفته نخواهد بود.

 

اطلاعیه ۱۳

مصوبه جلسه ۳۶۳ شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ ۲۶/‏۱۰/‏۹۵‬

- در مورد طرح هایی که با رویکرد چاپ کتاب ارائه می شوند، مقرر شد مفاد بخشنامه شماره ۵۴۳۹۷/۸۷ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۳‬ سازمان مرکزی در این مورد کاملاً رعایت شده و پیشنهادیه طرح با ارائه ۱۰۰ درصد از محتوای کتاب (توسط مجری) در شورای پژوهش و فناوری واحد مطرح شود و در صورت تایید شورا برای ادامه فرآیند به شورای انتشارات واحد ارائه شود. پس از طی مراحل داوری در شورای انتشارت، مراتب به دفتر گسترش علم و علم‌سنجی دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی و اخذ مجوز ارجاع شود. در صورت تایید دفتر گسترش علم و علم‌سنجی دانشگاه با مجری قرارداد منعقد خواهد شد. همچنین مقرر گردید رقم پیشنهادی طرح متناسب با تعداد صفحات کتاب و مبتنی بر قوانین شورای انتشارات ارائه شود.

همچنین مقرر گردید برآورد تعداد صفحات کتاب بدون ضمائم و مراجع ارائه شود و کلیه سوابق پیشنهاددهنده طرح در طرح‌های پژوهشی قبلی، پژوهانه و مقالات، جهت بررسی طرح به شورای پژوهش و فناوری واحد ارائه شود. ضمناً در صورت همپوشانی بالای محتوای کتاب با پژوهش های قبلی که ارائه دهنده از بابت آنها بودجه یا تشویقی دریافت کرده باشد امکان استفاده از پیشنهادیه به عنوان چاپ کتاب مقدور نخواهد بود.

اطلاعیه ۱۲

مصوبه جلسه ۳۵۵ شورای پژوهش و فناوری مورخ ۲۷/‏۰۴/‏۹۵‬

در خصوص آن دسته از طرح‌های پژوهشی که مجریان با ارائه گواهی پذیرش مقاله مورد تعهد طرح، درخواست تسویه حساب می‌کنند مقرر شد، اداره امور طرح های پژوهشی موضوع چاپ نهایی مقاله را پیگیری دوره‌ای نماید. در این خصوص مقرر شد از مجری تعهد نامه‌ای مبنی بر پیگیری چاپ و ارائه نسخه چاپ شده به اداره طرح‌های پژوهشی اخذ شود. بدیهی است عدم انجام تعهد مذکور در سابقه مجری درج و در تصمیم گیری های بعدی در خصوص طرح‌های ارائه شده توسط مجری موثر خواهد بود.

اداره امور طرح های پژوهشی تابستان ۱۳۹۵

اطلاعیه ۱۱

طبق مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد مورخ ۹۳/۰۶/۰۲ مقرر گردید اعضاء محترم هیات علمی از ابتدا به تعهدات مندرج در فرم قرارداد طرح های پژوهشی توجه نمایند. در هنگام تسویه حساب دقیقاً مطابق تعهدات مندرج در قرارداد اقدامات لازم انجام خواهد شد و تعهدات قابل تغییر نمی باشد.

اداره امور طرح های پژوهشی تابستان ۱۳۹۳

 

ا طلاعیه ۱۰

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

با استناد به بخشنامه شماره ۹۵۲۳۱/۷۳ مورخ ۹۲/۰۴/۰۱ سازمان مرکزی، ارائه سه نسخه گزارش پایانی بهمراه دو عدد لوح فشرده به منظور ارسال اطلاعات به مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران الزامی می باشد.

اداره امور طرح های پژوهشی تابستان ۱۳۹۲

 

اطلاعیه شماره ۹

با استناد به مصوبه جلسه هشتاد و سوم شورای پژوهشی واحد مورخ ۸۹/۰۴/۲۷ مقرر گردید کلیه فرم‌های پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی واحد با رویکرد حل مسائل دانشگاه، پس از به توافق رسیدن مجری طرح با معاون مربوطه واحد و تصویب در جلسه هیات رئیسه، جهت انجام اقدامات لازم به شورای پژوهشی واحد ارائه گردد.

اداره امور طرح های پژوهشی - تابستان ۸۹

اطلاعیه شماره ۸

اطلاعیه مربوط به دریافت ایده ها و راهکارهای اجرایی جهت افزایش طرح های پژوهشی

حوزه معاونت پژوهشی از ایده ها و راهکارهای اجرائی جهت افزایش تعداد طرح های پژوهشی استقبال می نماید. لذا از عزیزان هیئت علمی تقاضا می شود پیشنهادات خود را به مدیرپژوهشی دانشکده و یا حوزه معاونت پژوهشی کتباً و یا از طریق پست الکترونیکی Proposal@azad.ac.ir به اداره امور طرح های پژوهشی ارسال نمایند. خواهشمند است. در ارائه پیشنهاد به ضرورت ارائه مقاله علمی مستخرج از طرح تحقیق توجه فرمائید. به بهترین پیشنهاد جایزه تعلق خواهد گرفت.

اداره امور طرح های پژوهشی - زمستان ۸۶

اطلاعیه شماره ۷

با استناد به مصوبه شورای پژوهشی واحد مورخ ۸۶/۱۰/۲۵ اعضای محترم هیات علمی می توانند با اخذ معرفی نامه از حوزه معاونت پژوهشی، از امکانات دانشکده ها بخصوص در زمینه بهره گیری از امکانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها جهت انجام طرح های پژوهشی خود استفاده کنند.

اداره امور طرح های پژوهشی - زمستان ۸۶

اطلاعیه شماره ۵

به اطلاع می رساند با استناد به مصوبه شورای پژوهشی واحد، در صورت عدم رعایت اصول استانداردهای علمی در کتب چاپ شده از سوی اعضای هیئت علمی که قید نام دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب را دارند، واحد مجاز به اخذ خسارت می باشد.

اداره امور طرح های پژوهشی - پاییز ۸۶

اطلاعیه شماره ۴

طرح های تحقیقاتی که در قالب موضوعات (طراحی بانک اطلاعاتی) ارائه می شوند فاقد جنبه پژوهشی بوده و مورد تایید سازمان مرکزی نمی باشد.

اداره امور طرح های پژوهشی - تابستان ۸۶

اطلاعیه شماره ۳

با توجه به انجام امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی از طریق پست الکترونیکی عدم ارسال پاسخ از اداره امور طرحهای تحقیقاتی حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ارسال E-mail شما به منزله عدم دریافت از آن حوزه می باشد.

لطفاً در موارد مشابه مجدداً اقدام و یا با شماره تلفن ۸۸۸۴۵۶۳۷ تماس حاصل فرمائید.

اداره امور طرح های پژوهشی - تابستان ۸۶

اطلاعیه شماره ۱

با استناد به مصوبه شورای پژوهشی واحد ۷/۸/۸۵ مقرر گردید پیشنهادیه طرحهای پژوهشی قبل از

بررسی توسط داوران متخصص از لحاظ ساختاری نیز مورد بررسی قرار گیرند. لذا دقت در تکمیل بندهای پیشنهادیه طرح های پژوهشی موجب تسریع در تصویب طرح پژوهشی خواهد شد.

اداره امور طرح های پژوهشی -۱۳۸۵