فرآیند چاپ و انتشارت آثار علمی (تألیف، ترجمه، تصنیف، و...)

پذیرش اولیه:

 • مراجعه به بخش معاونت پژوهش و فناوری در سایت (بخش انتشارات علمی و تکمیل فرم های مربوط)
 • تکمیل فرم و تحویل آن به گروه آموزشی ذیربط توسط متقاضی محترم (همراه با ضمایم خواسته شده در فرم)
 • بررسی تقاضا در گروه آموزشی ذیربط و ارجاع نتیجۀ آن توسط مدیر محترم گروه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 • ارجاع تقاضا جهت طرح در شورای انتشارات علمی
 • بررسی تقاضا توسط شورای انتشارات علمی (با توجه به نظر گروه، شورای پژوهشی دانشکده) و ارجاع آن (در صورت تصویب) به داوری علمی حایز شرایط

داوری علمی: انجام داوری علمی توسط دو داور صاحب نظر مرتبط با موضوع (با مرتبه دانشیار یا حداقل استادیار با سابقه انتشار کتاب بر طبق ماده ۱۱ بخشنامه ۵۴۳۹۷/۸۷ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۳‬ سازمان مرکزی).

آماده‌سازی فنی:

 • انجام ویرایش ادبی (در صورت تشخیص داوری علمی یا شورای انتشارات علمی) براساس الگوهای نگارشی و ویرایشی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (مطابق ماده د بخشنامه ۸۷/۵۴۳۹۷ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۳‬ سازمان مرکزی بر عهده صاحب اثر

توجه: غلط‌گیری و صفحه‌آرایی توسط صاحب اثر یا مؤسسه مورد تأیید نامبرده (با الگوی مورد قبول دفتر انتشارات علمی که بر روی سایت دانشگاه موجود است) و پرداخت هزینه آماده سازی اثر بر طبق ماده ج بخشنامه ۵۴۳۹۷ /۸۷ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۳‬ سازمان مرکزی و درج در قرارداد به صاحب اثر پرداخت می شود.

 

حروفچینی، غلط‌گیری و صفحه‌بندی (هر صفحه به ریال)

نمونه‌خوانی (هر صفحه به ریال)

طرح روی جلد (هر صفحه به ریال)

وزیری

رحلی

وزیری

رحلی

وزیری

رحلی

۷۰۰۰

۸۵۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱ تا ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱ تا ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲

 

 

 • طراحی روپوش جلد (با الگوی مورد قبول سازمان مرکزی)
 • سایر موارد (برحسب مورد و ضرورت)

دریافت مجوزهای لازم:

 • شماره شابک (از سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی)
 • اخذ فیپا (فهرست‌نویسی قبل از چاپ و انتشار) از کتابخانۀ ملی ایران
 • تهیۀ مجوز چاپ نهایی اثر به منظور ارجاع به ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (جهت اخذ مجوز چاپ)
 • ارجاع اثر به پدیدآورنده (گان) جهت اخذ تأیید نهایی (در صورت دریافت مجوز از ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • تنظیم قرار داد پرداخت (حق‌التألیف، حق الترجمه، و...) براساس ارزش ریالی هر صفحه مطابق ماده ۱۲ بخشنامه بخشنامه ۵۴۳۹۷/۸۷ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۳‬

مرتبه علمی

میزان حق تصنیف (هرصفحه به ریال)

میزان حق تألیف (هرصفحه به ریال)

میزان حق ترجمه (هرصفحه به ریال)

استاد

۰۰۰۰/‏۲۲۰

۰۰۰/‏۱۵۰

۰۰۰/‏۱۲۰

دانشیار

۰۰۰/‏۲۰۰

۰۰۰/‏۱۴۰

۰۰۰/‏۱۱۰

استادیار

۰۰۰/‏۱۸۰

۰۰۰/‏۱۳۰

۰۰۰/‏۱۰۰

مربی

۰۰۰/‏۱۵۰

۰۰۰/‏۱۲۰

۰۰۰/‏۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 • قرار داد، مختص چاپ اول است.
 • مدت قرار داد، از زمان انعقاد و مبادله بین پدیدآورندۀ اثر و ناشر سه سال است.
 • شمارگان چاپ اول دو هزار نسخه است. (مطابق بخشنامه ماده ۲۱ بخشنامه ۵۴۳۹۷/‏۸۷‬ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۳‬ به صورت الکترونیکی یا چاپی در ۱۰۰ نسخه از طریق چاپگرهای دیجیتالی به صورت آزمایشی منتشر شود و در صورت اطمینان از وجود تقاضا نسبت به چاپ به شکل فیلم و زینک در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه چاپ می‌شود.)
 • اخذ مجوز ترخیص اثر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • معرفی اثر چاپ شده در سایت سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد- اسلامی و روزنامه فرهیختگان و ندای دانشگاه.
 • فروش اثر (متناسب با شرایط کیفی اثر)
 • فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت معرفی اثر به جشنوارۀ انتخاب کتاب سال، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایشگاه‌های استانی و منطقه‌ای، نمایشگاه‌های درون واحدی و...