فرم ها و دستورالعمل های دوره کارشناسی ارشد

فرم ها و دستورالعمل های دوره کارشناسی ارشد

 

 

ردیف عنوان فرم فایل فرم
1 فرم ضرورت تعیین استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

2 طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال)

Word

PDF

3 فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

4

فرم درخواست دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

Word

PDF

5 فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

6 فرم دعوت اساتید جهت شرکت در جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

7 فرم اعلام  آمادگی برای دفاع از پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

PDF

8 نکات مهم جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

PDF

9 فرم اعلام تاریخ و ساعت برگزاری دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

10 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

11

فرم ارزیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی ارشده

Word

PDF

12 فرم تعهدنامه دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

13 فرم ابلاغ انجام اصلاحات پایان‌نامه به دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

14

             فرم تعهدنامه عدم ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

15 فرم تعهدنامه ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

Word

PDF

16 فرم صورتجلسه نهایی ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی ارشد

Word

PDF

17

فرم تعیین ارزش مقاله و ارزیابی نهایی پایان­نامه کارشناسی ارشد

PDF

18 نکات مهم اخذ نمره مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد

PDF

19 فرم درخواست صدور مجوز تمدید مقاله کارشناسی ارشد

Word

PDF

20 فرم تقاضای تسهیلات حمایتی پایان نامه کارشناسی ارشد  و رساله دکتری

Word

PDF

21

فرم اطلاعات پایان نامه دانشجو کارشناسی ارشد (فرم ب)

Word

PDF

22 کالبد پایان نامه گروه های زبان انگلیسی

PDF

23 آئین­ نامه نگارش و تدوین پایان­نامه

Word

PDF

آیین نامه ها و بخشنامه های امور تحصیلات تکمیل