فرم ها و دستورالعملهای دکتری پژوهش محور

فرم طرح تحقیق رساله دکتری پژوهش محور

دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور از تاریخ ۲۱/‏۰۳/‏۹۶‬ از این فرم تحقیق استفاده فرمایند:

لینک فرم طرح تحقیق‬ رساله‬ دکتری‬ تخصصی‬ پژوهش‬ محور (به روز رسانی ۲/‏۱۱/‏۹۶)

فرم الف (به روز رسانی ۲/‏۱۱/‏۹۶)

تعهدنامه محضری

دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور می‌بایستی فرم ذیل را الزاماً در یک دفترخانه رسمی طبق متن تعیین شده تنظیم و سپس تحویل حوزه معاونت پژوهش و فناوری داده شود.

لینک فرمت تعهدنامه

قرارداد سه جانبه

دانشجویان محترم جهت تهیه قرارداد سه جانبه متن قرارداد را از لینک زیر دانلود و سپس تکمیل نمایند.

تذکر: حتماً قرار داد در ۵ نسخه تهیه شود و کلیه صفحات توسط استاد راهنما و دانشجو امضا گردد.

متن قرارداد (به روز رسانی ۱۷/‏۴/‏۹۷)

اطلاعیه "مهم"

براساس بخشنامه مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور ورودی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ موظف‌اند تا پایان هفته جاری، ۱۱/‏۱۲/‏۹۵، ‬ مدارک زیر را به حوزه معاونت پژوهش و فناوری، خانم توکلی (ساختمان ایرانشهر، طبقه ۷ اتاق ۷۱۳)، تحویل نمایند. شایان ذکر است که براساس بخشنامه مذکور در صورت عدم تحویل مدارک، قبولی دانشجو کان لم یکن خواهد شد.

۱. رزومه علمی استاد / ‏‬ استادان راهنما،

۲. قرارداد طرح برون دانشگاهی که حداقل نیمی از کل شهریه دانشجو را تأمین نماید