تشویق مقالات علمی (ژورنالهای خارجی و داخلی)

به اطلاع کلیه اعضای هیأت علمی، اساتید مدعو، دانشجویان و کارکنان دانشگاه می رساند جهت دریافت تشویقی مقالات پس از اینکه مجله مورد نظر را در لیست نشریات نامعتبر و لیست سیاه سازمان مرکزی و وزارت علوم بررسی فرمودید مدارک ذیل را برای اقدام جهت دریافت تشویقی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری، اداه علم و علم سنجی ارائه فرمایید:

۱. دونسخه چاپ شده از متن کامل مقالات

۲. فرم درخواست تکمیل شده

۳. لوح فشرده فایل مقاله چاپ شده

۴. فرم تعهدنامه نویسنده مقاله

توجه: اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و مدعوین محترم خواهشمند است قبل از چاپ مقالات مجله مورد نظر را از طریق لینک زیر بررسی فرمایند و اعتبار آن مشخص گردد:

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ۱۳۹۵

 

فایل فرم‌های مورد نیاز:

فرم تعهدنامه نویسنده مقاله Word

فرم درخواست دریافت تشویقی اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو PDF و WORD

فرم درخواست دریافت تشویقی دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان PDF و WORD