نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
افزایش فرصت ارایه مقاله‌ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰-۵۱۹۱۰ مورخ ۹۶/۸/۲۳)
اخذ ۶ واحد درسی جایگزین پایان‌نامه به شماره ۷۳/۴۴۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای (۲۳۷۶۶-۷۰ )
70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دورو
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی (۲۳۷۶۷-۷۰)
70-24251 (94-4-14) ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شده
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد (۷۰-۳۷۸۶)
70-63804 (94-08-27) معافیت تمدید شهریه دوره دکتری
۷۰-۳۷۸۶ (۹۶-۰۱-۲۸) روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشد
73-28996 (93-02-15)آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاور
73-9081 (93-1-25)حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتری
73-34519 (92-02-12)شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه ها
۷۰-۱۸۵۶ (۹۶-۰۱-۲۱) صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانی
73-60101 (93-03-25)استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاور
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه ها
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشد
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامه
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعد
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95