آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دفاع_از_رساله_دکتری_تخصصیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۷ اسفند ۱۳۹۸
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمی به شماره ۱۰/۲۱۲۳ مورخ۹۹/۰۸/۱۷بخشنامه ‎های پژوهشی۰۴ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه طرح های پژوهشی (دروندانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)طرح های پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
متمم_بخشنامه_دفاع_از_رساله_دکترای_تخصصی_دانشگاه_آزاد_اسلامیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۱ مهر ۱۳۹۹
دستورالعمل_برگزاری_جلسات_پیش_دفاع_دانشجویان_دکتری_تخصصامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۶ دی ۱۳۹۹
اصلاح جدول حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی شرکت در آزمون جامع(۳۵۰۰-۳۰ مورخ ۴-۲-۹۷)-امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه روش ارزیابی آموزشی- پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد (شماره ۷۰/۳۷۸۶ مورخ ۹۶/۱/۲۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
کد اخلاق در پژوهش های دانشجویی ۸۶/۱۹۲۴ مورخ ۹۶/۲/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
دستور العمل دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۴۵۷۰۵ مورخ ۹۷/۸/۱۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (۳۰/۱۰۰۷۰ مورخ ۹۶/۲/۲۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
عدم استاد راهنما و مشاور در واحد مبدٔآ (۷۳/۷۶۲۰۶ مورخ ۹۶/۱۲/۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ضرورت حمایت و ارجاع دهی به مجلات دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات و پژوهانه۱۴ تیر ۱۴۰۰
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمیتشویق مقالات و پژوهانه۱۷ بهمن ۱۳۹۸
شیوه نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامیانتشارات علمی و امور کتابخانه ها۱۴ خرداد ۱۳۹۹
اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامینشریات علمی (مجلات)
شرایط جدید محاسبه جایزه چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر (۶۸۶۲۷-۷۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲)تشویق مقالات و پژوهانه
افزایش فرصت ارایه مقاله‌ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰-۵۱۹۱۰ مورخ ۹۶/۸/۲۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
اخذ ۶ واحد درسی جایگزین پایان‌نامه به شماره ۷۳/۴۴۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای (۲۳۷۶۶-۷۰ )امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرح های پژوهشی