آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرصت مطالعاتیفرصت مطالعاتی
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی 1395 (10-7-95) 47581-10امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داک (19-8-93) 19442-33امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه (22-7-94) 52694- 70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرج (6-7-95) 46675-73-ص-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیری (26-11-92) 5415-05امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان (21-6-94) 40376-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
پذیرش مقاله های دانشجویان در مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی (15-6-95)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلی (23-6-95) 43140-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله ها (12-2-92) 34519-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه مهلت داوری و صدور پذیرش مقاله دوره دکتری (16-6-95) 41189-73-ص-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه ها (24-5-92) 152954-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی در واحدهای کوچک و متوسط (23-10-94) 80271-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه اساتید دفاع کرد از رساله دکتری ,ولی هنوز به استادیاری ارتقاء نیافته اند (7-3-91) 68329-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدا برای اعضا هیات علمی (17-12-92) 413641-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
87-405074 (90-10-29) در خصوص تکمیل بخشنامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-397158 (92-11-30)چگونگی اجرای لغو بخشنامه نمره پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-390514 (92-11-26)تفاهم نامه با استادراهنما خارجیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)