آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
73-352684 (92-10-22)حق الزحمه راهنما و مشاور در پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-299920 (92-09-09)نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-268559 (92-08-12)شرایط داور در پایان نامه ارشد و دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه اعطای پژوهانه (Grant) به اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات و پژوهانه
نحوه تخصیص و پرداخت حق فنی کارکنان و کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهیآزمایشگاه ها
بهینه سازی عملکرد انجمن های علمی دانشجویانانجمن های علمی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتابانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
دستور العمل فرم های پژوهشی مقطع دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۱ دی ۱۳۹۹
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
روند اخذ مجوز به منظور استقرار شرکت های دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان
شرایط عضویت و مدارک لازمانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
تماس با اداره امور طرح های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی