آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله ها (12-2-92) 34519-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلی (23-6-95) 43140-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
سامانه ملی کارآموزی (۸۱/۲۶۵۷۲۶ مورخ ۹۰/۷/۲۳)کارآموزی
پذیرش مقاله های دانشجویان در مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی (15-6-95)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان (21-6-94) 40376-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیری (26-11-92) 5415-05امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ابلاغ سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرج (6-7-95) 46675-73-ص-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه (22-7-94) 52694- 70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه اخذ روادید در خصوص میهمان خارجی دانشگاهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داک (19-8-93) 19442-33امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی 1395 (10-7-95) 47581-10امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تعهدنامه مجریان طرح های پژوهشی جهت پیگیری چاپ مقالهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
فر م درخواست و تأئید مقالات چاپ شده (ارائه شده از طرح های پژوهشی) اعضاء هیأت علمیاداره امور طرح های پژوهشی
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
فرم پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
فرم گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی