آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
ابلاغ سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
بخشنامه اخذ روادید در خصوص میهمان خارجی دانشگاهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
تعهدنامه مجریان طرح های پژوهشی جهت پیگیری چاپ مقالهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمی به شماره ۱۰/۲۱۲۳ مورخ۹۹/۰۸/۱۷بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی۰۴ آبان ۱۳۹۹
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان
روند اخذ مجوز به منظور استقرار شرکت های دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان
فر م درخواست و تأئید مقالات چاپ شده (ارائه شده از طرح های پژوهشی) اعضاء هیأت علمیاداره امور طرح های پژوهشی
فرم پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
فرم گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
تذکرات مهم در اجرای طرحهای پژوهشی دانلود فایلاداره امور طرح های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
تماس با اداره امور طرح های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
شرایط عضویت و مدارک لازمانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتابانتشارات علمی و امور کتابخانه ها