آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۰۸-۱۰۸۹۰ (۹۲-۰۸-۱۸) نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۷۰-۱۰۹۳۵۸ (۹۳-۱۲-۱۳) آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دوروامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
۷۰-۱۸۵۶ (۹۶-۰۱-۲۱) صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-24251 (94-4-14) ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شدهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
۷۰-۳۷۸۶ (۹۶-۰۱-۲۸) روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
۷۰-۵۹۰۷۴ (۹۴-۰۸-۱۳) متمم بخشنامه شرکت هیات علمی در کنفرانس نامعتبرکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
70-63804 (94-08-27) معافیت تمدید شهریه دوره دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-268559 (92-08-12)شرایط داور در پایان نامه ارشد و دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-28996 (93-02-15)آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-299920 (92-09-09)نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-34519 (92-02-12)شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-352684 (92-10-22)حق الزحمه راهنما و مشاور در پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-390514 (92-11-26)تفاهم نامه با استادراهنما خارجیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-397158 (92-11-30)چگونگی اجرای لغو بخشنامه نمره پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-60101 (93-03-25)استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)