نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
شرایط جدید محاسبه جایزه چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر (۶۸۶۲۷-۷۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲)تشویق مقالات و پژوهانه
افزایش فرصت ارایه مقاله‌ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰-۵۱۹۱۰ مورخ ۹۶/۸/۲۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
اخذ ۶ واحد درسی جایگزین پایان‌نامه به شماره ۷۳/۴۴۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای (۲۳۷۶۶-۷۰ )امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرح های پژوهشی
70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دوروامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایراناختراعات
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی (۲۳۷۶۷-۷۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-24251 (94-4-14) ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شدهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد (۷۰-۳۷۸۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-63804 (94-08-27) معافیت تمدید شهریه دوره دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
۷۰-۳۷۸۶ (۹۶-۰۱-۲۸) روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-28996 (93-02-15)آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-9081 (93-1-25)حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-34519 (92-02-12)شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهیآزمایشگاه ها
۷۰-۱۸۵۶ (۹۶-۰۱-۲۱) صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-60101 (93-03-25)استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)