آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اصلاح جدول حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی شرکت در آزمون جامع(۳۵۰۰-۳۰ مورخ ۴-۲-۹۷)-امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه روش ارزیابی آموزشی- پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد (شماره ۷۰/۳۷۸۶ مورخ ۹۶/۱/۲۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
کد اخلاق در پژوهش های دانشجویی ۸۶/۱۹۲۴ مورخ ۹۶/۲/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
دستور العمل دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۴۵۷۰۵ مورخ ۹۷/۸/۱۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (۳۰/۱۰۰۷۰ مورخ ۹۶/۲/۲۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
عدم استاد راهنما و مشاور در واحد مبدٔآ (۷۳/۷۶۲۰۶ مورخ ۹۶/۱۲/۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامینشریات علمی (مجلات)
شرایط جدید محاسبه جایزه چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر (۶۸۶۲۷-۷۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲)تشویق مقالات و پژوهانه
افزایش فرصت ارایه مقاله‌ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰-۵۱۹۱۰ مورخ ۹۶/۸/۲۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
اخذ ۶ واحد درسی جایگزین پایان‌نامه به شماره ۷۳/۴۴۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای (۲۳۷۶۶-۷۰ )امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرح های پژوهشی
70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دوروامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایراناختراعات
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی (۲۳۷۶۷-۷۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-24251 (94-4-14) ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شدهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد (۷۰-۳۷۸۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-63804 (94-08-27) معافیت تمدید شهریه دوره دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات