نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دورو
آیین نامه طرحهای پژوهشی
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران
70-24251 (94-4-14) ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شده
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی
70-63804 (94-08-27) معافیت تمدید شهریه دوره دکتری
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامی
۷۰-۳۷۸۶ (۹۶-۰۱-۲۸) روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشد
73-28996 (93-02-15)آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاور
73-9081 (93-1-25)حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتری
73-34519 (92-02-12)شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه ها
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهی
۷۰-۱۸۵۶ (۹۶-۰۱-۲۱) صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانی
73-60101 (93-03-25)استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاور
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه ها
ساختار جدید کمیته استانی ساها
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامه
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشد
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی