نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعد
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی (ساها)
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشی
فرصت مطالعاتی
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی 1395 (10-7-95) 47581-10
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داک (19-8-93) 19442-33
دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه (22-7-94) 52694- 70
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرج (6-7-95) 46675-73-ص-95
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیری (26-11-92) 5415-05
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان (21-6-94) 40376-70
پذیرش مقاله های دانشجویان در مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی (15-6-95)
بخشنامه همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلی (23-6-95) 43140-70
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله ها (12-2-92) 34519-73
بخشنامه مهلت داوری و صدور پذیرش مقاله دوره دکتری (16-6-95) 41189-73-ص-95
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه ها (24-5-92) 152954-73