نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی 1395 (10-7-95) 47581-10
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داک (19-8-93) 19442-33
دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه (22-7-94) 52694- 70
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرج (6-7-95) 46675-73-ص-95
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیری (26-11-92) 5415-05
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان (21-6-94) 40376-70
پذیرش مقاله های دانشجویان در مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی (15-6-95)
بخشنامه همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلی (23-6-95) 43140-70
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله ها (12-2-92) 34519-73
بخشنامه مهلت داوری و صدور پذیرش مقاله دوره دکتری (16-6-95) 41189-73-ص-95
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه ها (24-5-92) 152954-73
بخشنامه فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی در واحدهای کوچک و متوسط (23-10-94) 80271-70
بخشنامه اساتید دفاع کرد از رساله دکتری ,ولی هنوز به استادیاری ارتقاء نیافته اند (7-3-91) 68329-73
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدا برای اعضا هیات علمی (17-12-92) 413641-73
87-405074 (90-10-29) در خصوص تکمیل بخشنامه ها
73-397158 (92-11-30)چگونگی اجرای لغو بخشنامه نمره پایان نامه
73-390514 (92-11-26)تفاهم نامه با استادراهنما خارجی
73-352684 (92-10-22)حق الزحمه راهنما و مشاور در پایان نامه
73-299920 (92-09-09)نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه
73-268559 (92-08-12)شرایط داور در پایان نامه ارشد و دکتری