نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی در واحدهای کوچک و متوسط (23-10-94) 80271-70
بخشنامه اساتید دفاع کرد از رساله دکتری ,ولی هنوز به استادیاری ارتقاء نیافته اند (7-3-91) 68329-73
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدا برای اعضا هیات علمی (17-12-92) 413641-73
87-405074 (90-10-29) در خصوص تکمیل بخشنامه ها
73-397158 (92-11-30)چگونگی اجرای لغو بخشنامه نمره پایان نامه
73-390514 (92-11-26)تفاهم نامه با استادراهنما خارجی
73-352684 (92-10-22)حق الزحمه راهنما و مشاور در پایان نامه
73-299920 (92-09-09)نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه
73-268559 (92-08-12)شرایط داور در پایان نامه ارشد و دکتری
آیین نامه اعطای پژوهانه (Grant) به اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
نحوه تخصیص و پرداخت حق فنی کارکنان و کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی
بهینه سازی عملکرد انجمن های علمی دانشجویان
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محور
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتاب
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده ها
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشی
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره ها