نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه اعطای پژوهانه (Grant) به اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
نحوه تخصیص و پرداخت حق فنی کارکنان و کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی
بهینه سازی عملکرد انجمن های علمی دانشجویان
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محور
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتاب
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده ها
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشی
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره ها
نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴
روند اخذ مجوز به منظور استقرار شرکت های دانش بنیان(تنظیم نشده)
شرایط عضویت و مدارک لازم(تنظیم نشده)
تماس با اداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی(تنظیم نشده)
تذکرات مهم در اجرای طرحهای پژوهشی دانلود فایل(تنظیم نشده)
فرم گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشی(تنظیم نشده)
فر م درخواست و تأئید مقالات چاپ شده (ارائه شده از طرح های پژوهشی) اعضاء هیأت علمی(تنظیم نشده)