نمایش ۸۱ تا ۹۳ مورد از کل ۹۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
روند اخذ مجوز به منظور استقرار شرکت های دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان(تنظیم نشده)
شرایط عضویت و مدارک لازمانتشارات علمی و امور کتابخانه ها(تنظیم نشده)
تماس با اداره امور طرح های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
تذکرات مهم در اجرای طرحهای پژوهشی دانلود فایلاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
فر م درخواست و تأئید مقالات چاپ شده (ارائه شده از طرح های پژوهشی) اعضاء هیأت علمیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
تعهدنامه مجریان طرح های پژوهشی جهت پیگیری چاپ مقالهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان
بخشنامه اخذ روادید در خصوص میهمان خارجی دانشگاهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی(تنظیم نشده)
ابلاغ سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی(تنظیم نشده)